>

Great Escape 3

  • The Great Escape Season 3 (2020)
  • 25/03/2020
  • 276 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Là show trí tuệ, dàn casts phải vận dụng mọi khả năng của mình để vượt qua thử thách của show. Nay đã là mừa thứ 3 rồi.

Mỗi thử thách có một chủ đề khác nhau và các thành viên sẽ tìm hiểu về bối cảnh của câu chuyện từ các manh mối trong quá trình thăm dò. Ngoài việc tìm kiếm và tìm các manh mối, các thành viên có thể cần phải tương tác với nhân vật câu chuyện do nhân viên chơi (chẳng hạn như giúp nhân vật, dẫn dắt nhân vật trốn thoát, vv) trước khi họ có thể thoát khỏi căn phòng bí mật cuối cùng. Không có giới hạn thời gian quy định cho mỗi thử thách, nó sẽ chỉ kết thúc khi tất cả các thành viên và nhân vật câu chuyện (nếu có) đã trốn thoát thành công.

Bình luận