>

Hiệp Sỹ Dòng Đền 2 (2019)

  • Knightfall Season 2 (2019)
  • 29/05/2019
  • 5.87 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Hiệp Sỹ Dòng Đền 2 (2019) kể về những hiệp sĩ dòng đền (Knight Templar) và sự sụp đổ của các hiệp sĩ này. Accra đã giảm, Chén Thánh bị lạc trên biển. Đồng thời, Templar chủ nhân lớn bị giết và âm mưu bắt đầu bằng cách cho Landry không biết phải làm gì ...

Bình luận