>

Hố Sâu Đói Khát

  • The Platform (2020)
  • 20/03/2020
  • 6.05 K lượt xem

Lịch chiếu

Dự kiến ngày: 20/03/2020

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Khi tù nhân tầng trên tham lam ăn hết đồ ngon, những kẻ tầng dưới chỉ còn chút cơm thừa canh cặn. Vậy phải làm sao để ai cũng đủ ăn? Hắn sẽ ra tay hành động.

Bình luận