>

Lãnh Án (2019)

  • Cold Case (2019)
  • 29/05/2019
  • 6.95 K lượt xem
Xem ngay Tập 1

Mô tả

Lãnh Án (2019) kể về nữ cảnh sát thuộc phòng hồ sơ, thành lập “Tiểu đội lãnh án”, phá vỡ bốn vụ lãnh án đã bị thời gian che lấp lâu năm.

Bình luận