>

Một Nửa Mảnh Ghép

  • A Piece of Your Mind (2020)
  • 25/03/2020
  • 1.05 K lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Là câu chuyện tình yêu giữa Ha Won and Han Seo-Woo. Ha Won là một lập trình viên AI và là người sáng lập M&H, là một con người kiên định và tốt bụng. Trong khi đó, Han Seo-Woo là một nhân viên thu âm nhạc cổ điển với cuộc sống bấp bênh không gia đình, không nhà cửa nhưng lại là một con người rất sống rất tích cực.

Bình luận