>

Nữ Sinh Trên Hoang Đảo

  • Are You Lost?
  • 18/09/2019
  • 771 lượt xem
Xem phim

Mô tả

Nữ Sinh Trên Hoang Đảo kể về một vụ tai nạn máy bay ... bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi dành cả mùa xuân của cuộc đời mình trên một hòn đảo sa mạc !! Không có gì ở đây, vì vậy chúng tôi phải làm mọi thứ !! Và ăn tất cả mọi thứ !! (Ugh!) Hãy xem câu chuyện sinh tồn của nữ sinh trung học của chúng ta về lòng can đảm và kiến thức. Chúng tôi thực sự đang làm khá tốt! Chúng ta học cách ăn ve sầu, cách xây bẫy, thử nghiệm dị ứng đơn giản, cách ăn cua ẩn sĩ, v.v.

Bình luận