>

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta

  • Oh My Emperor
  • 06/11/2019
  • 171.22 K lượt xem

Lịch chiếu

02/04/2018

Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Tôi (Oh! My Emperor): từ thế kỉ 21, cô gái Lạc Phỉ Phỉ nhân duyên đen ... chuyện cười chồng chất, trở thành oan gia vui vẻ của hoàng thượng, nghé con mới sinh không sợ hổ, nàng lời nói dõng dạc: Hoàng đế này, ta muốn!

Bình luận