>

Super Intern 2019

  • Super Intern 2019
  • 30/05/2019
  • 6.46 K lượt xem
Xem ngay Tập 1

Mô tả

Super Intern là một dự án nhằm tuyển dụng nhân viên muốn gia nhập ngành giải trí mà không cần bằng cấp do JYP và Mnet hợp tác thực hiện. Quyết định đẩy lùi ngày phát sóng đã được đưa ra với hy vọng sẽ mang lại một chương trình chất lượng cao phù hợp với mục đích ban đầu.

Bình luận