>

Thòng Lọng Ma

  • The Rope Curse
  • 05/10/2019
  • 180 lượt xem
Xem phim

Mô tả

Truyền thuyết về những ai treo cổ tự vẫn, thì hồn ma sẽ khó siêu thoát, âm hồn vất vưởng. Để xoa dịu linh hồn người chết, vùng ven biển Đài Loan tổ chức một buổi lễ gọi là “Gửi Đờm”.

Bình luận