>

Thòng Lọng Ma

  • The Rope Curse
  • 03/06/2020
  • 495 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Truyền thuyết về những ai treo cổ tự vẫn, thì hồn ma sẽ khó siêu thoát, âm hồn vất vưởng. Để xoa dịu linh hồn người chết, vùng ven biển Đài Loan tổ chức một buổi lễ gọi là “Gửi Đờm”.

Bình luận