>

Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta

  • The Love By Hypnotic
  • 07/11/2019
  • 126.7 K lượt xem
Xem phim

Mô tả

Phim Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta chuyển thể từ truyện Vương Gia! Không Nên A!.
Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Bình luận