>

Vợ Bé 2019

  • Mia Noi (2019)
  • 11/06/2019
  • 521 lượt xem
Xem ngay Tập 1

Mô tả

Vợ bé: Một người phụ nữ thấy mình trở thành tình nhân của một người đàn ông lạm dụng để bảo vệ cha mẹ mình. Sau đó, cô trở thành tình nhân của một người đàn ông mạnh mẽ, đủ tuổi để làm ông của cô. Cô tìm thấy tình yêu, nhưng nó sẽ không dễ dàng. Người đàn ông cô yêu có liên quan đến người đàn ông cô hiện đang phục vụ.

Bình luận