>

Vũng Lầy

  • The Mire (Rojst)
  • 26/03/2020
  • 160 lượt xem
Xem phim Báo lỗi

Danh sách tập

Mô tả

Tại một thị trấn ở Ba Lan đầu những năm 80, thái độ của cảnh sát đối với vụ sát hại một gái mại dâm và một lãnh đạo trẻ khiến hai nhà báo không khỏi nghi ngờ.

Bình luận