Kim Hee-Chang

Hàn Quốc

14/10/1976

Tiểu sử

Tên: Kim Hee-Chang
Hangul: 김희창
Sinh ngày 14 tháng 10 năm 1976
Nơi sinh: Hàn Quốc